Geodeziniai matavimai statybos aikštelėse

Atliekami darbai statybos aikštelėse — tai pastatų projektinių ašių nužymėjimas vietovėje; ašių išnešimas į saugų nuo vykdomų darbų atstumą; ašių perkėlimas ant statinio elementų (aptvarų, kolonų, perdangų).

Pastatų geodezinės nuotraukos

Pastatų geodezinės - kontrolinės nuotraukos– tai geodezinių matavimų visuma. Matavimai atliekami statybos darbų eigoje, arba juos pabaigus.

Požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinės nuotraukos

Požeminių komunikacijų kontrolinės geodezinės nuotraukos – tai geodeziniai matavimai, kai valstybinėje (LKS 94) koordinačių sistemoje matuojami nutiesti požeminiai tinklai ir komunikacijos, nustatoma jų erdvinė padėtis, nurodant atstumus nuo pastovių situacijos elementų.

Geodeziniai ir kadastriniai matavimai

Kadastriniai matavimai – veiksmai, kuriais identifikuojamas nekilnojamasis daiktas, tikslus suformuotų žemės sklypų plotų nustatymas, plano ir kitų duomenų, reikalingų įrašyti į kadastro duomenų bazę, parengimas.

Topografinių planų rengimas

Topografiniai planai – topografijos-geodezijos ir matavimų inžinerijos veiklos sritis, apimanti žemės paviršiaus gamtinių ir fizinių (reljefo, hidrografijos, augmenijos), antropogeninių bei pavienių topografinių objektų erdvinį matavimą bei vaizdavimą topografiniuose žemėlapiuose ir planuose standartizuotais metodais.